podziękowanie

Stowarzyszenie  RAZEM  ŁATWIEJ

w  związku   z   zakończeniem   wypełniania  przez  nas   PIT   za   2020 rok

bardzo   dziękujemy    za    zaufanie    i   przekazanie    1 %   na   rzecz

naszej   organizacji  ,  w    tak    bardzo     trudnej    dla   nas    obecnie    sytuacji.

 

Z  poważaniem

zarząd