O nas

Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ” z siedzibą w Szczecinie zostało zarejestrowane dnia 29.07.2005r. przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem:
KRS 0000238796
NIP 9552158488
REGON 320091271
Bank PKO SA nr konta 87 1240 6654 1111 0000 4971 5376

ZARZĄD Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu – Jolanta Stefanowicz

V-ce Prezes – Halina Libertowska

V-ce Prezes – Zdzisław Nowak

Kontakt email: razemlatwiej@razemlatwiej.org

Stowarzyszenie nasze zostało założone przez 15 członków założycieli wywodzących się z różnych środowisk i w różnym wieku, którym przyświecał wspólny cel – niesienie pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej a także osobom starszym i samotnym.
Sposób realizacji tego celu został zapisany w Statucie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ” jest lokalną organizacją pozarządową dotowaną przez Urząd Miasta Szczecina a działającą na rzecz emerytów i rencistów .              Nasze działania  prowadzone są w Ośrodku Wsparcia Dziennego, który jest otwarty oprócz czwartku we wszystkie dni robocze a odbywają się w nim zajęcia manualno-artystyczne, nauka języka niemieckiego, spotkania z muzyką czyli śpiewanie w tym karaoke, możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu, a także nauka internetu , możliwość korzystania z biblioteczki zgodnie z harmonogramem.
Odpłatnie można skorzystać z profesjonalnego fotela do masażu w cenie 7,00 PLN w tym co piąty zabieg bezpłatny!
Wynajmujemy w szkołach salę na naukę tańców latynoamerykańskich, gimnastykę z rehabilitantem oraz basen z rehabilitantem, wypożyczamy kijki do Nording Walking.
Ważną i cieszącą się ogromnym powodzeniem realizacją zadania publicznego są wycieczki turystyczno-krajoznawcze po województwie Zachodniopomorskim, których w ciągu roku jest parę oraz po kraju i zagranicy.
Zwiedziliśmy: Trójmiasto, Malbork, Toruń, Warszawę, Poznań, Wrocław, Kraków, Zakopane, Berlin, Poczdam, Drezno, Lipsk, Rugię, Saksonię,  Sudety, Pragę i byliśmy na winobraniu w Zielonej Górze na Mazurach i w Wilnie, Lublin, Zamość, Przemyśl i Lwów, Krasiczyn, Sandomierz, Kazimierz nad Wisłą. Wszystkie wycieczki organizowane są przez Stowarzyszenie. Realizowane są co roku wycieczki nad morze i na grzyby. Zakładamy, że w roku 2015 na 10 -lecie Stowarzyszenia wybierzemy się do Brukseli.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do których skierowane jest zaproszenie do odwiedzania i korzystania z szerokiego wachlarza zajęć organizowanych dla lepszego samopoczucia !