Partnerzy

Fundacja Wspólna Droga 
Grant w wysokości 1.114,00 PLN dofinansowanie na uruchomienie w Ośrodku Wsparcia Dziennego kuchni. W lutym 2007 r. dotacja na zakup taboretu elektrycznego w wysokości 1.200,00 PLN

Rok 2010 r. – przekazanie nowego sprzętu komputerowego na kwotę 5.700,00 PLN
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie 
Umowa na dofinansowanie 3 etatów na roboty publiczne w 2007 roku. Umowa na dofinansowanie 1 etatu w roku 2008 – roboty publiczne. Umowa na dofinansowanie 1 etatu w roku 2009 – roboty publiczne.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
Wydział zdrowia i Polityki Społecznej – dofinansowanie projektu Osiedlowy Program Aktywizacji, Integracji i Wspierania Osób Starszych w wysokości 20.000 PLN Dotacja w roku 2009 „AKTYWNY SENIOR” w wysokości 22.000,00 PLN

Rok 2010 – dotacja w wysokości 14.500,00 PLN na realizację zadania publicznego „Aktywna i bezpieczna jesień życia”
Urząd Miejski w Szczecinie 
W. Oświaty – przekazanie nieodpłatne sprzętu kuchennego, W. Zdrowia i Polit. Społ.- dotacja 10000 PLN, 2007 r. dofinansowanie w kwocie 60,000 PLN, 2008 r. dotacja w kwocie 53600 PLN, 2009 r. dotacja w kwocie 75000 PLN

Rok 2010 – dotacja w wysokości 109.170,00 PLN na realizację zadania publicznego „Osiedlowy Program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych”

Rok 2011 – dotacja w wysokości 100.140,00 PLN na realizację zadania publicznego „Osiedlowy Program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych”
Browar Szczecin 
Sponsor wspierający poprzez Fundację Wspólna Droga. Dzięki przychylności Kierownictwa Browaru otrzymaliśmy wiele słodkości na Spotkanie Wigilijne w 2006 r
Sąd Okręgowy w Szczecinie 
Nieodpłatne przekazanie krzeseł do Ośrodka.
Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji 
Nieodpłatna pomoc w zakresie porad prawnych dla mieszkańców
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie 
Nieodpłatne przekazanie stołów
S.M. „Kolejarz” 
Pomoc przy pracach remontowych (hydraulicznych) a także ogólna przychylność w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia.
CANDY POLSKA 
Ofiarowanie płyty gazowej wartości ok. 550 PLN
Zakład Produkcji Spożywczej DOBOSZ 
Przekazanie nieodpłatne słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
Dofinansowanie w wysokości 2.000,00 PLN
Carrefour Polska 
Przekazanie towarów w postaci napojów i słodyczy w kwocie 50,00 PLN. Pomoc rzeczowa (nagrody) na Festyn 2007 r. organizowany przez Stowarzyszenie.
TESCO Szczecin 
Przekazanie towarów w postaci napojów i słodyczy na otwarcie ośrodka w kwocie 200,00 PLN. Pomoc rzeczowa (nagrody) na Festyn 2007 r. organizowany przez Stowarzyszenie.
Firma Produkcyjna „KUCA” 
Bezpłatne wykonanie na potrzeby ośrodka okapu kuchennego i skrzynki na odpadki.