KLUB Seniora

KLUB  – czynny :poniedziałku, środka i piątek w godz. 09:00 do 13:30 wtorki w godz. 10:00-14:00 w czwartki klub nieczynny.

ul. Włościańska 1; 70-018 Szczecin

Tel. kom. 785925624

Zgodnie z założeniami statutowymi Stowarzyszenia a także w myśl szeroko rozumianej pomocy powołaliśmy do życia ośrodek mający na celu niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji a także osobom starszym i samotnym przede wszystkim emerytom i rencistom poprzez:

  • kształtowanie postawy zrozumienia i solidarności dla osób w trudnej sytuacji,
  • działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegające na wszechstronnej aktywizacji osób, które zakończyły pracę zawodową,
  • integracja środowiska lokalnego oraz rozwój jego inicjatyw obywatelskich,
  • aktywizacja osób, dla których ośrodek powstał.

Formami realizacji wyżej wymienionych celów działania ośrodka są:

  • możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu, połączona z nauką korzystania z niego
  • warsztaty artystyczne, terapeutyczne,
  • wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
  • prowadzenie różnych form kształcenia, rozwoju, kultury, sportu i turystyki,
  • panele dyskusyjne o profilu społecznym,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Pomorzany a także mieszkańców Szczecina do korzystania i czynnego udziału w pracach Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu „RAZEM ŁATWIEJ”.

Z Serdecznym Zaproszeniem
Prezes Stowarzyszenia
Jolanta Stefanowicz