klub

Stowarzyszenie  RAZEM  ŁATWIEJ

uprzejmie  informuje ,że  zgodnie  z   kolejnym  etapem  odmrażania  życia

społecznego  –  możliwość  otwarcia  klubów-

wznawiamy   działalność   naszego   Klubu   Seniora  z  dniem  01.06.2020r

Zajęcia  zgodnie z harmonogramem.

Zapraszamy

zarząd

klub

Stowarzyszenie  RAZEM  ŁATWIEJ

Informuje ,że  w dalszym  ciągu  nieznany  jest  termin

wznowienia  działalności   Klubu  Seniora.

Informujemy   również ,że  zmienił  się  adres  email  stowarzyszenia

na     stow.razemlatwiej@gmail.com

Z  pozdrowieniem

stefanowicz