klub

Stowarzyszenie  RAZEM  ŁATWIEJ

Informuje ,że  w dalszym  ciągu  nieznany  jest  termin

wznowienia  działalności   Klubu  Seniora.

Informujemy   również ,że  zmienił  się  adres  email  stowarzyszenia

na     stow.razemlatwiej@gmail.com

Z  pozdrowieniem

stefanowicz