klub

Stowarzyszenie  RAZEM  ŁATWIEJ

Informuje  ,  że  zgodnie  z  rekomendacją    wojewody   zachodniopomorskiego

w   związku  z   sytuacją    epidemiologiczną    zawiesza    się     zajęcia   w   Klubie

Seniora  i   zajęcia   popołudniowe    na   czas    nieokreślony.

 

Zarząd   stowarzyszenia

w  związku   z    sytuacją    finansową    /brak   oferty  w  konkursie  ofert   na   dotację

z  Urzędu  Miasta/    zwraca   się    do   wszystkich   członków   stowarzyszenia

 wpłaty    składek   członkowskich   za    2021  rok  w  całości   na  rachunek

bankowy    do   dnia   31.01.2021 r

 

nr  konta   87 1240 6654 1111 0000 4971 5376

z  dopiskiem   składka  członkowska   za  2021 rok