zawieszenie

Stowarzyszenie  RAZEM  ŁATWIEJ

Informuje ,że w związku z panującym  koronawirusem i  zaleceniem Ministerstwa

Zdrowia  zawieszone  są  zajęcia w  klubie  w  okresie 13.03.2020  do  27.03.2020r ,

oraz zajęcia  popołudniowe w szkołach od  11.03.2020   do  26.03.2020 r

zarząd