walne

Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ

Uprzejmie  zawiadamia  wszystkich  zainteresowanych, że

Walne Zebranie  Członków  odbędzie się  w  dniu  13.04.2019 r  w siedzibie

Stowarzyszenia  o  godzinie  11.00

 

zarząd